Đối tác

Đối tác

Đối tác

CÔNG TY BẢO HIỂM LÀ ĐỐI TÁC CỦA QUANG ĐỨC:

 

        

 

ĐỐI TÁC SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC ĐOÀN, ĐỘI XE CỦA CÁC BAN NGÀNH GỒM CÓ:

 • 01. Đoàn xe Bộ Tổng Tham Mưu
 • 02. Đoàn xe Cục Hậu Cần Bộ Công An
 • 03. Đội xe Văn Phòng Bộ Công An
 • 04. Ban tuyên giáo Trung Ương
 • 05.Đoàn xe Văn Phòng Quốc Hội
 • 06. Đoàn xe Cơ Yếu Chính Phủ
 • 07. Đoàn xe Cục Quân Y
 • 08. Đoàn xe Viện Y Học cổ Truyền
 • 09. Đoàn xe Viện 354
 • 10. Đoàn xe Viện Bỏng
 • 11. Đoàn xe Viện 103
 • 12. Đoàn xe Viện 108
 • 13. Đoàn xe Viện Ung Bứu Trung Ương
 • 14. Đoàn xe Tập Đoàn Phú Thái
 • 15. Đoàn xe Học Viện Quân Y
 • 16. Đoàn xe Bộ Y Tế
 • 17. Đội xe Ban Thời Sự VTV3
 • 18. Đoàn xe Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
 • 19. Đoàn xe Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông
 • 20. Đoàn xe Đài Tiếng Nói Việt Nam
 • 21. Đoàn xe Đài Truyền Hình VTC
 • 22. Đoàn xe Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển
 • 23. Đoàn xe Tổng Công Ty Hóa Chất
 • 24. Đoàn xe Tổng Công Ty Than Khoáng Sản Việt Nam
 • 25. Đoàn xe Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
 • 26. Đoàn xe Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
 • 27. Đoàn xe Bộ Tài Nguyên Môi Trường
 • 28. Đoàn xe Khối Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nam Định ( Bao gồm các sở …)
 • 29. Đoàn xe Khối Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam ( Bao gồm các sở …)
 • 30. Đoàn xe Khối Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Ninh Bình( Bao gồm các sở …)
 • 31. Đoàn xe Khối Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang( Bao gồm các sở …)
 • 32. Đoàn xe Khối Ủy Ban Nhân Dân tất cả các tỉnh miền Bắc ( Bao gồm các sở …)
congtyquangduc
091 33 444 88